Politica de confidentialitate


S.C.  Gama Tehnoplus S.R.L., denumită generic în cele ce urmează și gama-shop.ro, în calitate de autor, proprietar, administrator al website-ului 
  gama-shop.ro, respectă caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de confidențialitate.

Accesul/vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune 
termenilor și condițiilor  de utilizare și politicii de confidențialitate, implică acceptul explicit al dumneavoastră, cu privire la acestea și reprezintă întreaga ințelegere (contractul) dintre părti.

Gama-shop.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului  gama-shop.ro, precum și prezenta Politică de confidențialitate si 
termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, te rog să vizitezi periodic această secțiune pentru a verifica Termenii și condițiile pe care ai agreat să le respecți.

Termenii și condițiile prezentate sunt valabile și se aplică pentru toate website-urile din domeniul  gama-shop.ro și pentru care S.C. Gama Tehnoplus S.R.L. are calitatea de proprietar și administrator. Toate aceste website-uri (așa cum există ele în prezent sau vor fi ulterior implementate) precum si website-ul  gama-shop.ro vor fi denumite generic, în mod individual sau colectiv, Site și/sau Site-uri în cele ce urmează.

În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul, cuvintele la plural includ singularul, cuvintele care denotă genul masculin includ femininul, și cuvintele care denotă genul feminin includ masculinul.

 

Definiții

a. date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b. prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

c. stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

d. sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structura organizată de date cu caracter personal, accesibilă, potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

e. operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

f. terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

g. destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

h. date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

i. date de tip “business contact” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa email a unui angajat al unei organizații, în această calitate. Datele tip “business contact” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

j. date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

 

Colectarea de date cu caracter personal

Gama-shop.ro poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar.

Formularul de înregistrare prezentat pe site-ul www.gama-shop.ro cere informații prin care puteti fi identificat sau prin care vă putem contacta, acestea fiind din categoria datelor de tip “business contact”.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

• Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.
• Pentru a livra servicii precum buletinele de știri, evenimentele sau produsele pe care le-ați cerut sau achiziționat.
• Pentru a ne ajuta să cream și sa publicăm conținutul cel mai relevant pentru dvs.
• Pentru a asigura accesul la secțiuni cu acces limitat ale site-ului.


Gama-shop.ro colectează informații și le prelucrează în date statistice despre ce pagini accesați în interiorul Site-urilor, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat.  Gama-shop.ro poate folosi în cadrul Site-urilor cookies, stocând temporar date cu caracter personal în următoarele scopuri:

• Pentru a îmbunătăți securitatea accesului.
• Pentru a îmbunătăți uzabilitatea și a vă furniza un serviciu cât mai bun.

În diferite secțiuni din Site, se găsesc link-uri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa dumneavoastră de email este folosită pentru a vă trimite un răspuns și mesajul dumneavoastră este reținut pentru referințe viitoare în cazul în care decideți sa ne contactați din nou. Adresa dumneavoastră de email și numele furnizat intră în categoria datelor tip “business contact”, iar  Gama-shop.ro  le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terți, având acceptul dumneavoastră.

 Gama-shop.ro poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credință în care aceste acțiuni sunt necesare pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea și apărarea drepturilor de proprietate ale  Gama-shop.ro  și ale site-urilor sale web, sau (c) acționarea în circumstanțe de urgență pentru protejarea siguranței personale a angajaților, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

Gama-shop.ro  nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terți.

 

Colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul  Gama-shop.ro 

Suplimentar față de cele de mai sus, colectarea de date cu caracter personal pe Site-ul  Gama-shop.ro  implică:

Formularele de plată online prezentate dumneavoastră atunci când efectuați o tranzacție eCommerce pe unul din website-urile comercianților web care folosesc soluția  Gama-shop.ro  vor trebui completate cu toate informațiile solicitate și marcate a fi obligatorii, inclusiv datele cu caracter personal.

Folosim datele cu caracter personal colectate pe Site-ul  Gama-shop.ro în următoarele scopuri:

• facturării produselor/serviciilor comandate de către dumneavoastră;
• livrării acestora;

 Gama-shop.ro  nu colectează date pentru plățile online. 

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 677/2001, către instituțiile abilitate.

Prin continuarea tranzacției eCommerce prin intermediul Site-ului  Gama-shop.ro  vă exprimați expres consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemul de evidență informatizat de către S.C.  Gama Tehnoplus S.R.L.

Aveti dreptul si puteti solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal din baza noastra de date prin trimiterea unui email pe adresa office@gama-shop.ro.


Utilizarea datelor statistice și datelor anonime

Gama-shop.ro  poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate în urma prelucrării în calitatea sa de operator în următoarele scopuri:

• realizării de analize/rapoarte;
• realizării de informări;
• publicării, promovării, ofertării produselor/serviciilor oferite de către  Gama-shop.ro 


Securitatea datelor colectate

Serverele pe care Site-urile sunt găzduite sunt protejate de acces fizic și la distanta limitat, fiind instalate în incinte adecvate tehnic și din punctul de vedere al securității. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware și software utilizată de către soluția Gama-shop.ro este periodic, analizată din punctul de vedere al securității.


Legături externe

Site-urile pot conține legături spre alte website-uri, in afara controlului  Numele Magazinului dvs., website-uri care credem că le veți găsi utile. Dacă accesați aceste linkuri, veți accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de  Numele Magazinului dvs.

 

Minori
Gama-shop.ro  nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori.  Gama-shop.ro  poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteți minor și accesați un Site, o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

 

Impunerea acestei Politici de Confidențialitate
Dacă aveți întrebări legate Politica de Confidențialitate sau doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către gama-shop.ro vă rugam sa ne adresați o cerere in scris.